Na dreiging verlies gebouw, gaat KOPERGIETERY over tot aankoop met steun van stad en Vlaamse Overheid

​Het Gentse kinder- en jeugdtheater KOPERGIETERY kan opgelucht ademhalen. De nakende dreiging van het verlies van haar vaste vestigingsplaats in de Blekerijstraat, wat de facto het einde van haar werking zou betekenen, is voorbij. Dankzij de tussenkomst van de Gentse Schepen van Cultuur Annelies Storms en Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz, kan het theaterhuis de volledige infrastructuur aankopen. Hiermee vrijwaart en honoreert de Stad Gent en de Vlaamse Overheid de jarenlange artistieke werking van het theaterhuis voor jong publiek.

Lees meer

VRT, Mediahuis en Medialaan werken samen aan digitale radiospeler

De publieke omroep VRT en de mediagroepen Mediahuis en Medialaan willen de krachten bundelen om al hun radiozenders te kunnen aanbieden op de digitale radiospeler Radioplayer Worldwide. Deze drie partners zullen samen een licentie nemen bij deze universele radiospeler en app. Dat heeft minister van Media Sven Gatz bekendgemaakt.
Lees meer

Expertencommissie voor extra onderzoek Russische kunstwerken in het MSK.

Een twintigtal werken van Russische avant-gardisten in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent, doet de jongste dagen stof opwaaien. Er heerst twijfel omtrent de echtheid van de collectie die eigendom is van Igor en Olga Toporovski. Minister van Cultuur Sven Gatz, de stad Gent en het MSK willen klaarheid omtrent de zaak.  Ze richten daarom een expertencommissie op om een aantal werken te laten screenen op hun authenticiteit. 
Lees meer

Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet eerste ronde 2018

Op 12 januari 2018 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor de drie projectrondes van 2018. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen meer dan voorheen. Voor deze eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen aan 129 organisaties.

Lees meer

Kijkwijzer verwacht in 2019

De Gemeenschappen vatten onderhandelingen aan om het Nederlandse Kijkwijzersysteem voor de filmkeuring in België concreet te kunnen gebruiken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz verwacht dat het nieuwe systeem in voege kan treden vanaf 2019.  

Lees meer.

Gatz erkent Brabants trekpaard en Hondenzwemming als Immaterieel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve en de cultuur rond het Belgisch of Brabants trekpaard toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed en stimuleert het behartigen ervan. Op de lijst staan nu 52 elementen.
Lees meer

Gatz stimuleert een sterke en dynamische bovenlokale cultuurwerking

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het Bovenlokaal Cultuurdecreet principieel goedgekeurd. Het nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Met het nieuwe decreet kunnen culturele sectoren en makkelijk samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport.
Lees meer

Sven Gatz laat cultuursector over het muurtje kijken

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 327.493 euro 19 verschillende partnerprojecten te ondersteunen. Met de subsidies voor deze projecten worden samenwerkingen tussen culturele spelers en partners uit andere sectoren gestimuleerd. De eerste projecten zijn van start gegaan op 1 december.

Lees meer 

€160.000 voor 22 nieuwe projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

De Projectoproep toont dat samenwerking tussen beide Gemeenschappen leeft in de culturele sector. Er kunnen stilaan ook enkele conclusies worden getrokken.
Lees meer

Gatz maakt kunst kopen makkelijker en goedkoper

Op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de invoering van renteloze leningen voor wie werk van levende Vlaamse kunstenaars koopt. Daarmee wil Gatz de economische positie van levende kunstenaars versterken en de drempel verlagen voor minder kapitaalkrachtige kunstliefhebbers om ook in kunst te investeren.
Lees meer

Gatz verdrievoudigt Gamefonds

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz de beheersovereenkomst 2018-2021 met het VAF voor het Gamefonds goedgekeurd. Het budget van dit fonds wordt vanaf 2018 met 1 miljoen euro opgetrokken, in totaal 1.730.000 euro. Meer steun, voor de creatie van games en het sterker maken van de sector.
Lees meer

VRT krijgt financiële zekerheid en moet inzetten op digitale kindertelevisie 

De Vlaamse regering heeft tijdens de laatste ministerraad van dit jaar een aantal knopen doorgehakt over de VRT-dossiers. Zo werd beslist om de VRT de mogelijkheid te geven een investeringsfonds op te starten samen met PMV. Daarnaast wil de Vlaamse regering voldoen aan de vraag van de openbare omroep om financiële zekerheid te creëren voor haar werking. Ze voorziet daarvoor in 10,7 miljoen euro. Tot slot werd beslist dat de VRT voluit moet inzetten op digitale kindertelevisie en geen extra lineair kanaal kan starten voor Ketnet Jr. 
Lees meer

Sven Gatz wil zonnepanelen op cultuurhuizen

Met goedkope energieleningen en investeringssubsidies voor een energiezuinig beleid stimuleert minister van Cultuur Sven Gatz allerlei initiatieven om in de culturele en jeugdsector mee te werken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.
Lees meer

Gatz subsidieert voor 670.000 euro experimentele jeugdprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de subsidies goedgekeurd voor 19 experimentele projecten in de jeugdsector. Dat zijn projecten om het jeugdwerk te helpen vernieuwen. Dat kan door een unieke invalshoek te kiezen, een specifieke doelgroep te bereiken of op een innovatieve wijze met jongeren te werken.
Lees meer

Kunstwerkt organiseert “Buren bij kunstenaars”

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse amateurkunstenorganisatie “Kunstwerkt” opdracht gegeven om het West-Vlaamse project “Buren bij kunstenaars” over te nemen en een uitrol in heel Vlaanderen voor te bereiden.
Lees meer

Poppunt neemt provinciale rockwedstrijden over

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft Poppunt de opdracht gegeven om de provinciale rockwedstrijden over te nemen. Daarnaast blijft Poppunt jonge bands coachen en ondersteunen om volgende stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Lees meer

2018 wordt echte start van digitale radio

Minister van Media Sven Gatz zal in 2018 extra capaciteit voorzien op DAB+. Dat is nodig om meer radiozenders digitaal te laten uitzenden. DAB+ heeft veel voordelen: de kwaliteit is beter en minder storingsgevoelig dan op FM. Bovendien kunnen er via DAB+ gemakkelijk meer radiozenders bijkomen en daar wil de minister snel werk van maken.
Lees meer