Gatz denkt aan meldpunt voor misbruik in de cultuursector

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) wil samen met de cultuursector nagaan of er nood is aan meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat antwoordde hij woensdag in het Vlaams parlement op vragen van Katrien Schryvers (CD&V), Elke Van den Brandt (Groen), Marius Meremans (N-VA) en Katia Segers (sp.a).

Lees meer

Sven Gatz en de Corsicanen in de boekhandel

Vanaf vandaag ligt het boek ‘SnapWhat Minister? Sven Gatz en de Corsicanen. Zes millennials en een minister op zoek naar de toekomst van de samenleving’ in de boekhandel. Minister van Jeugd Sven Gatz ondernam afgelopen zomer met zes jongeren een trektocht van zes dagen door de bergen van Corsica. Het boek combineert het relaas van de avonturen onderweg met de weerslag van boeiende toekomstgesprekken met de jongeren ’s avonds voor het slapengaan.
Lees meer

Gatz en Greoli op visite bij Music Fund

Minister van Cultuur Sven Gatz en zijn collega van de Franstalige Gemeenschap Alda Greoli hebben vandaag Music Fund bezocht. Dat is een culturele organisatie die via muziek sociale kansen creëert. Music Fund is dit jaar het uithangbord van de culturele samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Via een samenwerking over de taalgrens heen bundelt Music Fund krachten en expertise. Zo brengt de organisatie in 2017 de opleiding ‘instrumentenherstel’ uit Vlaanderen en Wallonië dichter bij elkaar en ondersteunt ze instrumentinzamelingen en artistieke projecten.  
Lees meer

Gatz helpt cultuurwereld fondsen werven met Friendraising

Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Met “de kunst van Friendraising” kunnen cultuurorganisaties kennis opbouwen om met meer succes fondsen te werven. Daarmee voert Sven Gatz een voornemen uit dat hij in zijn conceptnota over aanvullende financiering had geformuleerd.

Lees meer

Creative Europe: België na Frankrijk koploper!

In 2014-2016 ondersteunde Europa onze cultuur- en mediasector voor wel €40 miljoen! België na Frankrijk de absolute koploper in Europa! #CreativeEurope
Meer info via: www.creativeeurope.be Lees hier de brochure: http://bit.ly/2yFZ0e7 In beeld: www.youtu.be/zE39ja-AX2c

Sven Gatz: ‘We geven Beursgebouw terug aan de mensen’

Niet iedereen lust de plannen om een bierpaleis te maken van de Beurs. Tegenstanders zien in de eerste plaats een commercieel project. Onterecht, vindt Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open VLD). “Dit wordt een oord voor fijnproevers.” Vandaag vindt er een overlegcommissie plaats over de Beurs. 

Lees meer

Gatz koopt nóg tenten bij

Van de extra middelen die minister Sven Gatz bij de begrotingsbesprekingen in de Vlaamse regering in de wacht heeft gesleept, verhoogt hij zijn investering voor de aankoop van extra tenten voor de Uitleendienst van Kampeermateriaal met 300.000 euro, waarmee het subsidiebedrag bijna verdubbeld wordt tot 617.000 . Daarmee kunnen meteen zo’n tweehonderd seniors bij gekocht worden.
Lees meer

Gatz en Vanhengel laten schoolbel extra lang rinkelen op Internationale dag van de Leerkacht

Net zoals vorig jaar, werd in heel Vlaanderen en Brussel de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day gevierd. Organisatie Studio Globo vroeg met de actie “saved by the bell” aan alle scholen om hun schoolbel vandaag eens extra lang te laten rinkelen. Met dit signaal wil de organisatie de wereld laten horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, gaven vandaag het goede voorbeeld op de Unesco School Koekelberg in Sint-Agatha-Berchem.
Lees meer

Topstukkenlijst vier nieuwe kunstwerken rijker

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft vier belangrijke werken definitief beschermd als topstukken. Het gaat om “Verbazing van het masker Wouse” van James Ensor, “Dood van de heilige maagd” van Nicolas Poussin en de casula en velamen van de heiligen Harlindis en Relindis.

Lees meer

Gatz zorgt voor één miljoen bijkomende middelen voor projecten Kunstendecreet

Bij de begrotingsbesprekingen van het afgelopen weekend is minister van Cultuur Sven Gatz erin geslaagd bijna één miljoen euro extra middelen te verkrijgen voor de projectwerking in het kader van het Kunstendecreet. Daardoor kunnen in de verdeling van de derde projectenronde meer beurzen en projecten betoelaagd worden dan eerst vooropgesteld. Ook voor 2018 voorziet de minister één miljoen meer middelen. 
Lees meer

Nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem van Gatz: goedkoper voor de gemeenten, beter voor de bibliotheken.

Vandaag heeft minister Gatz in het Vlaams Parlement tekst en uitleg gegeven bij de aanbesteding van een centraal bibliotheeksysteem dat de Vlaamse projectorganisatie Cultuurconnect onlangs heeft gegund aan het Nederlandse bedrijf OCLC/HKA. Dit Vlaamse bibliotheeksysteem is het sluitstuk van de digitale basisinfrastructuur waarmee de minister de steden en gemeenten wil ondersteunen bij hun lokale bibliotheekvoering.
Lees meer

Sven Gatz haalt nieuwe middelen binnen voor Jeugd, Cultuur, Media en Brussel

Bij het begrotingsoverleg van afgelopen weekend heeft minister Sven Gatz zijn middelen zien toenemen met ongeveer 29 miljoen euro. Zes miljoen daarvan zijn structurele middelen, de andere eenmalige investeringen. Daarmee zorgt minister Gatz voor extra middelen binnen al zijn bevoegdheidsterreinen, jeugd, cultuur, media en Brussel.
Lees meer

Jeugdmonitor: meten is weten

De Vlaamse ministers Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Sven Gatz, bevoegd voor Jeugd lanceren vandaag de jeugdmonitor. De tool wil lokale besturen een duwtje in de rug geven bij het uitstippelen van een kindvriendelijk beleid. Via een hele reeks online vragen kunnen steden en gemeenten jonge burgers bevragen over hun buurt, hobby’s en school.

Lees meer

Scholen Da Vinci Sint-Niklaas brengen cultuur op de schoolbanken

Cultuur en Onderwijs slaan de handen in elkaar om de belangstelling van jongeren voor cultuur te wekken en stimuleren. Kunstenaars en artiesten trekken daarvoor naar de klas, zoals ook bij de ‘Scholen Da Vinci’ uit Sint-Niklaas. Met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Opera Ballet Vlaanderen als partners kunnen de leerlingen daar in verschillende vakken proeven van cultuur.
Lees meer

Minister Sven Gatz investeert 3 miljoen in Vlaamse jeugdhuizen

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft aan 46 jeugdhuizen een subsidie toegekend voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven die in 2018 een project zullen uitwerken rond deze thema’s. In totaal gaat het om 75 gesubsidieerde projecten.
Lees meer

Nieuwe commerciële radio voor vrouwen op komst

Minister van Media Sven Gatz heeft vier nieuwe commerciële radiozenders erkend. Het gaat om zogenaamde netwerkradio’s, radio’s met een voornamelijk stedelijke dekking. Er komt er eentje voor een algemeen doelpubliek, eentje die vooral Nederlandstalige en Vlaamse muziek zal brengen, een radio gericht op stadsbewoners en tenslotte een zender die vooral op vrouwelijke luisteraars mikt. Op die manier wil de minister meer keuze bieden aan de luisteraar en brengt hij meer evenwicht tussen de publieke en de private zenders in het radiolandschap. 
Lees meer

Gatz kent subsidies jeugdverenigingen 2018-2021 toe

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de verdeling van de subsidies goedgekeurd voor de landelijke jeugdverenigingen (Chiro, Scouts&Gidsen Vlaanderen, Formaat Jeugdhuizen JES, …), de verenigingen die werken rond informatie en participatie (Awel, Mediaraven, Stampmedia …) en de cultuureducatieve verenigingen (zoals Artforum, Larf!, Circus in Beweging, …) voor 2018-2021. De 98 verenigingen die betoelaagd worden, ontvangen samen 30,58 miljoen euro. Dat is 988.000 euro meer dan vorig jaar. 
Lees meer

Gatz verdeelt projectsubsidies Kunstendecreet derde ronde 2017

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 287 aanvragen behandeld, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro. 

Lees meer