Gatz vertrekt morgen op trektocht met zes jongeren

Morgenochtend 17 augustus om 9.30 u vertrekt minister van Jeugd Sven Gatz in Brussel-Zuid met zes jongeren naar Corsica. Na een busrit naar Charleroi nemen ze daar het vliegtuig richting Ajaccio en reizen ze door naar Bavella. Van daar ondernemen ze een trektocht van zes dagen. Onderweg filosoferen en discussiëren ze over hun toekomstdromen. Over hun avonturen en de gesprekken verschijnt in oktober bij uitgeverij Lannoo een boek.
Lees meer

Gatz wil meer privégeld voor cultuur

In zijn conceptnota “Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector” zet minister Gatz vier concrete speerpunten voorop om meer private middelen naar de cultuursector te laten stromen. Een ‘Cultuurbank’, een fiscaal beleid op maat, een Cultuurloket en impulsen voor meer samenwerking tussen de culturele sector en andere sectoren worden nog deze legislatuur opgestart.

Lees meer

Sven Gatz helpt kunstenaars internationaal doorbreken

Vlaanderen en Brussel tellen heel wat grote artistieke talenten. Soms hebben ze slechts een klein duwtje in de rug nodig om internationaal door te breken. Dat duwtje zou binnenkort wel eens een doorbraaktraject kunnen worden, een nieuw initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz.

Lees meer

Gatz stimuleert vernieuwing journalistiek

Minister van Media Sven Gatz investeert dit jaar 300.000 euro in projecten die de journalistiek stimuleren om te vernieuwen. De projecten dienen niet alleen de nieuwsmediasector, maar ook het publiek ten goede te komen.
Lees meer

Vlaams kennis- en expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk in de steigers

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en minister-president Geert Bourgeois hebben de Vlaamse Regering een stand van zaken overgemaakt over de uitvoering van het actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. In het actieplan voorzien Gatz en Bourgeois in een centraal kennis- en expertisecentrum om de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen.
Lees meer

“Sven Gatz is een echte patser”

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz regisseerde vanmiddag in Borgerhout even de opnames voor de film Patser, die in onze stad wordt gedraaid. Dus het waren niet Adil El Arbi en Billal Fallah die het voor het zeggen hadden deze keer. Terwijl het toch over een sleutelscène ging.
Lees meer

Gatz erkent eerste 35 lokale radio’s

Vlaams Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) heeft de eerste 35 lokale radio’s erkend. Zij kunnen nu bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een zendvergunning aanvragen. Daarmee kunnen ze vanaf 1 januari 2018 uitzenden in het gebied waarvoor ze het frequentiepakket hebben verworven.

Lees meer

Gatz wapent regionale tv’s voor de toekomst

De Vlaamse regering heeft de conceptnota van minister van Media Sven Gatz over de regionale televisieomroepen goedgekeurd. De nota bevat voorstellen om de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisies in de toekomst te helpen verzekeren.

Lees meer​​

Frank Deboosere, Will Ferdy en Mohamed El Bachiri krijgen Vlaams ereteken

De Vlaamse regering heeft vanmiddag voor de derde keer het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap toegekend aan enkele personen die zich op een uitzonderlijke manier onderscheiden hebben. Onder meer VRT-weerman Frank Deboosere, zanger Will Ferdy en tafeltennisser Florian Van Acker zijn gelauwerd.
Lees meer

Gatz gaat op trektocht met zes jongeren

Op 17 augustus vertrekt minister van Jeugd Sven Gatz met zes jongeren naar Corsica. Ze ondernemen er een zesdaagse trektocht. Onderweg filosoferen en discussiëren ze over hun toekomstdromen. Over hun avonturen en de gesprekken verschijnt in oktober bij uitgeverij Lannoo het boek “SnapWhat, minister?”
Lees meer

Gatz kent projectsubsidies cultureel erfgoed toe

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 302.338 euro subsidies toe te kennen aan 5 projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2017.
Lees meer

Gaasbeek ontpopt zich tot culturele en groene hotspot

 Met de aanduiding van een architectenbureau voor een nieuw onthaalgebouw en de start van de renovatie van het barokpaviljoen en de kapelaanswoning zet het kasteeldomein Gaasbeek belangrijke nieuwe stappen in de realisatie van het masterplan voor de site. Dit plan moet Gaasbeek naar een stralende toekomst loodsen als groene erfgoedsite van internationale allure.

Lees meer

Woonwagencultuur, klompencultuur, rederijkerskamers, Godelieveprocessie en Pikkeling worden immaterieel erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft vijf elementen toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat om de woonwagencultuur, de klompencultuur, de Godelieveprocessie uit Gistel, de Rederijkerscultuur en het oogstfeest De Pikkeling uit de Aalsterse Faluintjesstreek.
Lees meer

Theodoortje wordt Theodoor

Op voorstel van minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een subsidie via het Vlaams Brusselfonds goedgekeurd van één miljoen euro voor een tijdelijke infrastructuur voor kinderopvang Theodoortje

Dankzij die modulaire infrastructuur op de campus Jette van de VUB, zal het bestaande Theodoortje onderdak kunnen krijgen in afwachting dat Theodoor wordt gebouwd. Een nieuwbouwproject waar Brussels minister Guy Vanhengel en Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets eerder al hun schouders onder zetten.   

Lees meer

Gatz kent kwaliteitslabels toe aan Musea Brugge, Stadsarchief Brugge en Stadsarchief Poperinge-Gemeentearchief Vleteren

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan de Musea Brugge en het Stadsarchief Brugge. Ook het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsarchief Poperinge-Gemeentearchief Vleteren kreeg als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband een kwaliteitslabel.

Lees meer

Gamedia: ministers Gatz en Muyters brengen gaming- en mediasector voor de eerste keer samen.

Vandaag hebben 100 bedrijfsleiders en professionals uit de gaming- en mediasector op uitnodiging van de ministers Sven Gatz en Philippe Muyters gebrainstormd over de vraag hoe het beleid bedrijven uit die sectoren kan ondersteunen om beter te samen te werken, te innoveren en te internationaliseren.  
Lees meer

Sven Gatz regelt overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Zoals in het Vlaams regeerakkoord is afgesproken, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Wat cultuur en jeugd betreft, heeft minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz de overdracht van deze bevoegdheden geregeld.
Lees meer

Rekening reddingsoperatie voor Chiroleiding? Voor Gatz is dat een brug te ver

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) is niet erg ingenomen met de scherpe uithaal van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé naar een Chirogroep. Gisteren waren kinderen en begeleiders van een Chirogroep uit Gent in de problemen geraakt toen ze in Oostende aan het pootjebaden waren in zee, in een onbewaakte zone.
Lees meer

Gatz: “Je kan niet altijd regeren met je favoriete partner”

In “Villa Politica” reageert Vlaamse minister en Brusselaar Sven Gatz (Open VLD) op de politieke crisis in Brussel. Gatz wijst erop dat je niet altijd kan regeren met je favoriete partner. Maar voor Hilde Crevits maakt hij een uitzondering.
delen via facebook
Lees meer

Kunstenaars ‘resideren’ op school

Meer cultuur in het lager onderwijs. Da’s wat de Vlaamse regering wil bereiken met haar actieplan ‘samen voor meer en beter’. Het afgelopen jaar trok ze 20.000 euro uit voor enkele pilootprojecten. Een ervan liep in Freinetschool De Sassepoort-Spoor 9 in Gent. Daar hebben leerlingen nauw samengewerkt met schrijfster Laïla Koubaa.
Lees meer

Cultuur en onderwijs brengen kunstenaars in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz hebben vrijdagnamiddag in Gent een bezoek gebracht aan de kunstenaarsresidentie van auteur Laïla Koubaa in basisschool De Sassepoort en Spoor 9, een basisschool voor buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme of gedragsstoornissen. 
Lees meer

Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs. Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.
Lees meer