Beleid

 

Cultuur

Beleidsnota 2014-2019

Ik wil het landschap gerichter ondersteunen. Kunstenaars liggen aan de basis van de kwaliteit, diversiteit en dynamiek van de culturele sector in Vlaanderen, maar hun sociaal-economische positie is nog steeds precair. Het is dan ook mijn doel de kunstenaar een meer centrale plaats te geven.
Lees mijn beleidsnota

Jeugd

Beleidsnota 2014-2019

Ons jeugdwerk leeft en staat sterk! Meer dan de helft van de 14- tot 30-jarigen heeft ooit deelgenomen aan activiteiten vaneen jeugdbeweging. In heel Vlaanderen, van het kleinste gehucht tot de grootstad, zijn op regelmatige basis meer dan vijfduizend jeugdverenigingen en –initiatieven actief. Deze rijkdom wil ik koesteren.
Lees mijn beleidsnota

Media

Beleidsnota 2014-2019

Ons Vlaamse media-ecosysteem oogde lang kerngezond. Het inhoudelijk aanbod is divers, makkelijk toegankelijk en kwalitatief op een hoger peil dan gemiddeld. Bovendien straalt de digitale toekomst: nog meer keuze, nog meer content, nog meer connectiviteit en interactiviteit staan te drummen om onze harten, geesten en schermen te veroveren.
Lees mijn beleidsnota

Brussel

Beleidsnota 2014-2019

De Vlaamse hoofdstad Brussel groeit. Er leven circa 1,1 miljoen mensen in de grootste en meest diverse stad van het land. Al drie op vier van de inwoners zijn van buitenlandse oorsprong. Toen ik jong was, leefde ik in een tweetalige stad met een Franstalige meerderheid en een beschermde Vlaamse minderheid.
Lees mijn beleidsnota