Nieuwe studie Econopolis dringt aan op samenwerking in Vlaamse audiovisuele sector

Dat het uitgesteld kijken, de toegenomen internationale concurrentie en het weglekken van advertentie-inkomsten naar online-aanbieders de leefbaarheid van de Vlaamse audiovisuele sector bedreigt, stelde Econopolis al in 2017 vast. Het studiebureau heeft op vraag van Mediaminister Sven Gatz nu een actualisering klaar. Die toont aan dat de impact van het snel veranderend kijkgedrag van de audiovisuele consument, vooral het uitgesteld kijken, nog is toegenomen.
Lees meer

Vlamingen luisteren steeds meer digitaal naar radio

Één op de vier Vlamingen kent DAB+. Bijna één op de vijf heeft reeds een DAB+ toestel of wil er een kopen. 21% van het totale radio-luistervolume is digitaal. Dit zijn resultaten uit de nulmeting “Digitale Radio” door onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de Vlaamse overheid. DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is op termijn de digitale opvolger van FM.
Lees meer

Jongeren leren van elkaar tijdens inspiratiedag ‘Jong in Brussel’

Begin 2017 lanceerde Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel,  een projectoproep 'Jong in Brussel - Straatburgerschap' waarbij organisaties projecten konden indienen die zich richten op de stedelijke jongerencultuur en op sociale inclusie. Helemaal in de lijn van de filosofie achter straatburgerschap ontstonden zo projecten van onderuit, gedragen door jongeren zelf. Vandaag stelden de acht betoelaagde organisaties hun resultaten voor tijdens een inspiratiedag in de Brusselse Beursschouwburg.
Lees meer

Vlaamse Regering keurt herstelbesluit frequentieplan goed

Op voorstel van minister van media Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een herstelbesluit goedgekeurd met een aangepast frequentieplan. Dit was nodig na de vernietiging door de Raad van State van het frequentieplan van 21 april vorig jaar, omdat 26 frequenties niet voor consultatie waren voorgelegd.
Lees meer

Vlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijker

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.
Lees meer

Minister van Cultuur Gatz verdeelt 185.000 euro voor vier nieuwe Doorbraaktrajecten

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft subsidies toegekend voor een nieuwe reeks Doorbraaktrajecten. Deze subsidielijn ondersteunt kunstenaars of groepen van kunstenaars op een uitzonderlijk sleutelmoment in hun carrière. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. De Doorbraaktrajecten werden vorig jaar als nieuwe subsidielijn opgestart onder het Kunstendecreet.
Lees meer

Gatz geeft ex-wielrenner Roger Ilegems het ereteken van Ridder​

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel heeft het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde uitgereikt aan wielrenner Roger Ilegems. De Nielenaar (°13 december 1962) was Belgisch profrenner van 1984 tot 1991. Hij was zowel wegwielrenner als baanwielrenner. Zijn grootste overwinning was de gouden medaille op de olympische puntenkoers op de baan van 1984 in Los Angeles (VS).
Lees meer

De World Choir Games in Vlaanderen, Beleef het mee!

Van 5 tot 15 juli 2020 vormt Vlaanderen het decor voor de 11de editie van de World Choir Games. Het treedt daarmee in de voetsporen van Tschwane (Zuid-Afrika) waar deze zomer een 500-tal koren uit meer dan 80 landen aantraden in competities in 30 verschillende categorieën. In totaal zullen meer dan 20.000 enthousiaste stemmen deel uitmaken van dit cultureel topevenement dat naast de competitieformule ook buiten de muren van concertzalen zal treden tijdens tal van publieke optredens en vriendschapsconcerten. Antwerpen en Gent treden op als gastheren voor dit internationaal topevenement maar heel Vlaanderen zal kunnen meegenieten van dit gigantische koorfeest.
Lees meer

Sven Gatz wandelt door en schrijft over Brussel: “Dat Trump het hier een hellhole noemt, is niet eens helemaal onterecht”

Brussel zit in zijn binnenzak, mocht er iemand zijn die daaraan twijfelt. Sven Gatz, Vlaams minster van Cultuur, Media, Jeugd en – jawel – Brussel. Ooit, lang geleden, vulde hij er zijn eerste pampertje. In Molenbeek dan nog. 51 jaar later is hij nog altijd gek op zijn stad, ook al begrijpen veel van zijn landgenoten daar helemaal niks van. 
Lees meer

Minister Gatz verlengt erkenning vier regio-tv’s en versterkt leefbaarheid Ring-tv

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz ingestemd met een ontwerp van besluit dat erop gericht is de leefbaarheid van de regionale tv-omroepen te verstevigen. Eerder al verlengde de regering op voorstel van minister Gatz de vergunningen voor de regionale omroepen ATV, AVS, ROB-tv en WTV.
Lees meer

Gatz laat Netflixen mee investeren in Vlaamse producties

 De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz beslist om de Netflixen van deze wereld verplicht een bijdrage te laten leveren aan de productie van Vlaamse films en series. Voor deze zomer legde minister Gatz reeds het decretaal kader vast, vandaag werd de beslissing bekrachtigd. 
Lees meer

Minister Gatz neemt akte van arrest Raad van State over frequentieplan

Minister van Media Sven Gatz neemt akte van het arrest van de Raad van State over de vernietiging van het frequentieplan dat eerder werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 april 2017.
Lees meer Veelstelde vragen

Sven Gatz legt de ziel van zijn stad vast in een boek: ‘Molenbeek/Maalbeek, een Brusselse vertelling’

De aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel waren voor onze hoofdstad een shock. Niet alleen voor de mensen die in Brussel wonen, ook voor beleidsmensen die de stad mee besturen, vanuit verschillende invalshoeken en bevoegdheden. Ook op Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz maakten de aanslagen een diepe indruk. Zo diep, dat hij zijn gedachten erover de vrije loop liet in een  De aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel waren voor onze hoofdstad een shock. Niet alleen voor de mensen die in Brussel wonen, ook voor beleidsmensen die de stad mee besturen, vanuit verschillende invalshoeken en bevoegdheden. Ook op Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz maakten de aanslagen een diepe indruk. Zo diep, dat hij zijn gedachten erover de vrije loop liet in een boek, “Molenbeek/Maalbeek”.
Lees meer

Gatz plant voor 24,5 miljoen investeringen aan voormalige provinciale cultuurgebouwen

Minister van Cultuur Sven Gatz komt zijn belofte na om te blijven investeren in de provinciale cultuurgebouwen, die ofwel aan steden en gemeenten ofwel aan de Vlaamse overheid werden overgedragen. Van 2018 tot 2024 worden er voor veertien culturele organisaties in totaal 24,5 miljoen euro infrastructuurinvesteringen gepland. De minister houdt daarbij zijn belofte voor een warme overdracht.
Lees meer

Minister Sven Gatz maakt 1 miljoen euro vrij voor diverser jeugdwerk

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz heeft beslist om 16 projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren voor een totaalbedrag van 1.001.690 euro. De minister geeft daarmee een belangrijke impuls aan het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk.
Lees meer

Boekpresentatie: Uitnodiging van minister Sven Gatz

Vlaams minister van cultuur, media, jeugd en Brussel Sven Gatz nodigt u uit op de feestelijke presentatie van zijn boek Molenbeek/Maalbeek, op 24 oktober bij Ultima Vez. Alle details vindt u hieronder en in bijlage, uw plekje reserveren kan via boeken@polis.be..

Gatz wil burgerparticipatie in regeerakkoord

Het Burgerkabinet van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, mag zich tot een van de finalisten voor de ‘Innovation in Politics Awards’ rekenen. Het initiatief van de minister werd genomineerd in de categorie ‘democratie’.  Deze Europese award zet innovatieve politieke projecten rond burgerparticipatie in de kijker.. Het Burgerkabinet werd geprezen voor de manier waarop het burgers betrekt bij het beleid en hun aanbevelingen ook effectief uitvoert.
Lees meer

Vlaamse radio’s komen met Week van de Digitale Radio

Alle Vlaamse landelijke radiozenders zetten van 12 tot en met 16 november 2018 een “week van de digitale radio” op. Gesteund door Vlaams Mediaminister Sven Gatz zullen ze radioluisterend Vlaanderen beter vertrouwd maken met de voordelen van digitale radio (DAB+).
Lees meer