3.5 miljoen projectsubsidies voor Vlaamse jeugdhuizen

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft aan 49 jeugdhuizen subsidies toegekend voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om  in 2019 rond deze thema’s een werking op te zetten. Gatz betoelaagt 83 projecten voor een bedrag van 3,474 miljoen euro.
Lees meer

Gatz start doorlichting naar grensoverschrijdend gedrag bij Fabre

Minister van Cultuur Sven Gatz neemt de open brief van verschillende dansers die met Jan Fabre hebben gewerkt, ernstig. De dansers geven aan grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren bij Troubleyn, het dansgezelschap van Fabre. Minister Gatz heeft de opdracht gegeven aan het departement Cultuur, Jeugd en Media om na te gaan wat er binnen het gezelschap van Jan Fabre precies gebeurd is om een zo correct mogelijk beeld van de situatie te krijgen.
Lees meer

Burgerkabinet Gatz genomineerd voor ‘Innovation in Politics Award’

Het Burgerkabinet van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven, is genomineerd voor de ‘Innovation in Politics Award’ in de categorie ‘democratie’. Deze Europese award zet innovatieve politieke projecten in de kijker om andere politici te inspireren.
Lees meer

Gatz steunt VJR bij uitsluiting van leden na Pano-reportage

Minister van Jeugd Sven Gatz reageert op de Pano-reportage over Schild en Vrienden die gisterenavond werd uitgezonden.
Lees meer

Een innovatief journalistiek idee? Oproep tot kandidatuurstelling voor innovatieve journalistieke projecten

Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende mediagedrag van de bevolking. Daarom roept minister van Media Sven Gatz op om journalistieke ideeën in te dienen die ons nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden en pluriformer maken.
Lees meer

Mediaminister laat Vlaamse Gamesector meespelen op wereldniveau

Vlaams minister van Media Sven Gatz heeft vandaag van op ‘Gamescom’, de grootste gaming beurs van Europa, zijn nieuw actieplan rond gaming toegelicht. Met dit plan wil hij de Vlaamse gamesector beter ondersteunen. Games zijn de voorbije 30 jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium met een enorme populariteit. Die populariteit laat zich ook in Vlaanderen voelen: maar liefst 50% van de Vlamingen speelt tenminste eenmaal per maand een game. Het actieplan moet een antwoord bieden op de noden van de industrie zodat die aansluiting vindt bij de internationale markt.
Lees meer

Vlaamse Regering zet circuskunst steviger in het zadel

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling. Vlaanderen wordt anno 2018 internationaal ontdekt als een interessant actueel circusland, zowel qua beleid als artistieke output. Ons professionele artistieke circusveld wordt ruim opgepikt en geprogrammeerd. 
Lees meer

Kunstkoopregeling en cultuurkredieten vervolledigen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse Regering heeft de beheersovereenkomst goedgekeurd met Hefboom cvba. Dit is de financiële partner die de uitbouw mogelijk zal maken van de kunstkoopregeling en kleine en grote cultuurkredieten voor iedereen. Daarmee legt de minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw een bouwsteen voor de aanvullende financiering van cultuur, naast overheidsmiddelen als subsidies.
Lees meer

Open oproep voor ontwerp van nieuw M HKA

De Vlaamse Regering heeft minister van Cultuur Sven Gatz de opdracht gegeven om, in overleg met de stad Antwerpen, de procedure te starten voor een nieuw gebouw voor het M HKA. Het nieuwe museum zal gebouwd worden aan de Zuidersluis/Hof van Beroep. Gatz zal voor de studieopdracht voor dit nieuwe topmuseum voor hedendaagse kunst te werk gaan met een open oproep.
Lees meer

Nu ook Boekpakket voor Baby’s en Peuters in Brussel

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Brussel Sven Gatz besliste eind vorig jaar om het project Boekstart over heel Vlaanderen en Brussel uit te rollen. Dit cultureel educatief project zet ouders aan om hun kinderen op zeer jonge leeftijd al in contact te brengen met leesplezier. Het project kende een vliegende start in Vlaanderen. Dankzij een samenwerking met minister Pascal Smet, die via de VGC het project meefinanciert, is nu ook Brussel aan de beurt. Tal van Brusselse gemeenten tekende reeds in op het project.
Lees meer

Vernieuwd Brusseldecreet geeft VGC groeivoet van 3,5%

Voor de uitvoering van haar gemeenschapstaken in het Brussels hoofdstedelijk gebied werkt de Vlaamse Gemeenschap nauw samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Een nieuw voorontwerp van Brusseldecreet, dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz heeft goedgekeurd, actualiseert dit partnerschap.
Lees meer

Belgisch radiolandschap na jarenlange disputen gepacificeerd

Met drie samenwerkingsakkoorden waarin ook drie overheden participeren, is het Belgisch radiolandschap dat jarenlang het voorwerp was van twisten en gerechtelijke procedures, gepacificeerd geraakt. Bovendien maakten de gemeenschappen afspraken over de verdeling van de middelen die opgehaald worden met de federale veiling van de 800 MHz-band.
Lees meer

Cultuurminister geeft prenten-, jeugd- en kinderboeken aan collega's

Met de gewoonte om tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces boeken te schenken aan zijn collega ministers, wil minister van Cultuur Sven Gatz het lezen promoten en Vlaamse auteurs in de kijker plaatsen.
Lees meer

Gatz steunt zeven circusprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om zeven circusprojecten en een promotieproject in het kader van het Circusdecreet goed te keuren. In de tweede ronde van dit jaar voor de creatie en de internationale spreiding van een circuskunstproductie waren er elf aanvragen. 
Lees meer

Gatz en Crevits willen toppositie moderne dans versterken

De Vlaamse ministers Sven Gatz en Hilde Crevits, respectievelijk bevoegd voor Cultuur en Onderwijs investeren gespreid over drie jaar 5,5 miljoen euro in het gebouwencomplex waar vzw Rosas, P.A.R.T.S. vzw en Ictus vzw zijn gehuisvest. Daarmee investeert de Vlaamse overheid fors in de infrastructuur van dit wereldberoemde dansgezelschap, de eraan verbonden dansschool en het ensemble voor hedendaagse muziek, gelegen aan de Volxemlaan in Vorst.
Lees meer

Minister Gatz investeert in instrumentarium Brusselse academies

Academies voor deeltijds kunstonderwijs – in de volksmond beter gekend als de muziekschool of tekenschool – beschikken niet altijd over de nodige middelen om dure en kwalitatieve materialen in functie van hun opleidingen aan te schaffen of zelfs het bestaande lesmateriaal te herstellen. In Brussel bevinden de academies zich bovendien in een erg precaire situatie op vlak van ondersteuning, infrastructuur en hun concurrentiepositie t.a.v. de Franstalige academies. Daarom besliste minister Sven Gatz vanuit het Vlaams Brusselfonds 800.000 euro te voorzien voor de financiering van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor 2018.
Lees meer

Vlaanderen en Hauts-de-France steunen culturele samenwerking

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en de Regionale Raad van Hauts-de-France ondersteunen acht samenwerkingsprojecten tussen culturele partners uit Vlaanderen en uit de Franse Regio Hauts-de-France. De projectsubsidies kaderen in de culturele samenwerkingsovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap en de Noord-Franse regio begin dit jaar hebben gesloten.
Lees meer

Letterenfonds en Iedereen Leest verhuizen

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een erfpachtovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De erfpacht heeft betrekking op een gebouw in de Antwerpse Lange Leemstraat, waar het VFL en Iedereen Leest einde 2019 naar zullen verhuizen.
Lees meer

Steltenlopen in Merchtem op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste Steltenlopen in Merchtem toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 53 elementen.
Lees meer