Cultuurminister geeft prenten-, jeugd- en kinderboeken aan collega's

Met de gewoonte om tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces boeken te schenken aan zijn collega ministers, wil minister van Cultuur Sven Gatz het lezen promoten en Vlaamse auteurs in de kijker plaatsen.
Lees meer

Gatz steunt zeven circusprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om zeven circusprojecten en een promotieproject in het kader van het Circusdecreet goed te keuren. In de tweede ronde van dit jaar voor de creatie en de internationale spreiding van een circuskunstproductie waren er elf aanvragen. 
Lees meer

Gatz en Crevits willen toppositie moderne dans versterken

De Vlaamse ministers Sven Gatz en Hilde Crevits, respectievelijk bevoegd voor Cultuur en Onderwijs investeren gespreid over drie jaar 5,5 miljoen euro in het gebouwencomplex waar vzw Rosas, P.A.R.T.S. vzw en Ictus vzw zijn gehuisvest. Daarmee investeert de Vlaamse overheid fors in de infrastructuur van dit wereldberoemde dansgezelschap, de eraan verbonden dansschool en het ensemble voor hedendaagse muziek, gelegen aan de Volxemlaan in Vorst.
Lees meer

Minister Gatz investeert in instrumentarium Brusselse academies

Academies voor deeltijds kunstonderwijs – in de volksmond beter gekend als de muziekschool of tekenschool – beschikken niet altijd over de nodige middelen om dure en kwalitatieve materialen in functie van hun opleidingen aan te schaffen of zelfs het bestaande lesmateriaal te herstellen. In Brussel bevinden de academies zich bovendien in een erg precaire situatie op vlak van ondersteuning, infrastructuur en hun concurrentiepositie t.a.v. de Franstalige academies. Daarom besliste minister Sven Gatz vanuit het Vlaams Brusselfonds 800.000 euro te voorzien voor de financiering van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor 2018.
Lees meer

Vlaanderen en Hauts-de-France steunen culturele samenwerking

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en de Regionale Raad van Hauts-de-France ondersteunen acht samenwerkingsprojecten tussen culturele partners uit Vlaanderen en uit de Franse Regio Hauts-de-France. De projectsubsidies kaderen in de culturele samenwerkingsovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap en de Noord-Franse regio begin dit jaar hebben gesloten.
Lees meer

Letterenfonds en Iedereen Leest verhuizen

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een erfpachtovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De erfpacht heeft betrekking op een gebouw in de Antwerpse Lange Leemstraat, waar het VFL en Iedereen Leest einde 2019 naar zullen verhuizen.
Lees meer

Steltenlopen in Merchtem op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste Steltenlopen in Merchtem toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 53 elementen.
Lees meer

Sven Gatz stelt actieplan voor tegen grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector

Uit een onderzoek van CuDOS (Vakgroep Sociologie -UGent) blijkt het grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de cultuur- en mediasector behoorlijk groot. Tegelijk met de voorstelling van de onderzoeksresultaten stelde minister van Cultuur en Media Sven Gatz een actieplan voor om het grensoverschrijdend gedrag in beide sectoren beter aan te pakken.
Lees meer

Sven Gatz versnelt uitrol UiTPAS voor mensen in armoede

De participatie van kansengroepen aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod bevorderen is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleid van minister Sven Gatz. Een van de instrumenten die daartoe werden ontwikkeld, is de UiTPAS. De Vlaamse Regering heeft er vrijdag mee ingestemd om de uitrol van de UiTPAS voor mensen in armoede versneld uit te rollen.
Lees meer

De ‘Olympische Spelen voor koren’ komen naar Vlaanderen

Vlaanderen ontvangt in 2020 de World Choir Games: de ‘Olympische Spelen voor koren’. De Vlaamse Regering haalt zo een internationaal topevenement binnen met 30.000 buitenlandse bezoekers uit 80 landen.
Lees meer

Mediahub Brussels maakt van hoofdstad place to be voor mediasector

Brussel is de mediastad bij uitstek. Dat toont recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) aan. Met 39% van de media-activiteiten in België spant de hoofdstad de kroon. Minister van Media en Brussel Sven Gatz en de VUB richten daarom, samen met de bedrijfswereld, een ‘Mediahub Brussels’ op.
Lees meer

Minister Gatz kent 1,87 miljoen euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling

 Op 1 april 2018 werd de tweede ronde van het transitiereglement afgerond. 230 organisaties dienden een aanvraag in voor de subsidiëring van een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. Dit is een stijging van 11% in vergelijking met de eerste ronde, die afgelopen najaar plaats vond.
Lees meer

Minister Sven Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.
Lees meer

Sven Gatz erkent nieuwe lokale radio’s

Minister van Media Sven Gatz wil een Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) oprichten, vergelijkbaar met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) in Nederland. Naast het coördineren en verdelen van projectsubsidies, zal het fonds ook fungeren als een aanspreekpunt voor alle journalisten, als kennisdelingsplatform van alles wat met nieuws en media te maken heeft en moet ook de samenwerking met Nederland stimuleren. 
Lees meer

Geert Bourgeois en Sven Gatz lanceren het initiatief Wiki Loves Heritage

Minister van Media Sven Gatz wil een Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) oprichten, vergelijkbaar met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) in Nederland. Naast het coördineren en verdelen van projectsubsidies, zal het fonds ook fungeren als een aanspreekpunt voor alle journalisten, als kennisdelingsplatform van alles wat met nieuws en media te maken heeft en moet ook de samenwerking met Nederland stimuleren. 
Lees meer

Gatz wil Vlaams Journalistiek Fonds

Minister van Media Sven Gatz wil een Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) oprichten, vergelijkbaar met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) in Nederland. Naast het coördineren en verdelen van projectsubsidies, zal het fonds ook fungeren als een aanspreekpunt voor alle journalisten, als kennisdelingsplatform van alles wat met nieuws en media te maken heeft en moet ook de samenwerking met Nederland stimuleren. 
Lees meer

Vlaamse Regering sluit akkoord met sociale partners voor social en non-profitsector

Samen met de sociale partners ondertekende de Vlaamse Regering vandaag het nieuwe intersectorale akkoord voor de social/non profit sectoren. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en forse uitbreiding van het zorgaanbod.
Lees meer

Bib Koninklijk Conservatorium Brussel krijgt kwaliteitslabel

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel (Erasmushogeschool Brussel).
Lees meer​

Koop tijd voor een boek

Op woensdag 6 juni start de grootscheepse campagne ‘Koop tijd voor een boek’. Een kwalitatieve campagne voor het boek in Vlaanderen om de boekenverkoop te stimuleren. 
Lees meer

Gatz slaat nieuwe bruggen tussen cultuur en andere sectoren

Na de succesvolle oproep vorig jaar lanceert minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw een projectoproep voor innovatieve partnerprojecten. Deze projecten mikken op samenwerking tussen de culturele sector en de niet-culturele sector. Ze vormen een speerpunt in het beleid rond aanvullende financiering. Het departement CJM organiseert op 19 juni in PAKT Antwerpen een inspiratienamiddag waarop de projectregeling wordt toegelicht. Organisaties uit de eerste oproep stellen er hun ervaringen voor.
Lees meer

Uitbreiding voor capaciteit DAB+

De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan een besluit van Mediaminister Sven Gatz dat de capaciteit voor digitale radio uitbreidt met een derde DAB+-platform. Dit platform zal het mogelijk maken om zeker twaalf bijkomende landelijke radiokanalen te laten uitzenden.
Lees meer

Sven Gatz plaveit weg voor bijkomende steun voor Vlaamse fictie

De commissie Media van het Vlaams Parlement heeft vandaag unaniem ingestemd met een principiële regeling die het Vlaamse media-ecosysteem moet versterken. Grote buitenlandse spelers als Netflix en Amazon zullen moeten investeren in Vlaamse fictie.
Lees meer

Ruim 475.000 euro voor erfgoedprojecten tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

 Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, ondersteunen 20 projecten verspreid over heel Vlaanderen met een subsidie, goed voor een totaalbedrag van 478.248,70 euro. De focus van de projecten ligt op participatie en educatie.
Lees meer

Minister Gatz zet verder in op Mediawijsheid

Minister van Media Sven Gatz maakt 640.000 euro vrij voor de ondersteuning van het Kenniscentrum Mediawijsheid, hét referentiepunt voor mediawijsheid in Vlaanderen. Het biedt onder meer praktijkondersteuning en vorming aan voor iedereen die het internet gebruikt en richt zich ook naar specifieke doelgroepen als ouderen, leerkrachten en ouders.
Lees meer