Veel gestelde vragen over het radiolandschap van de toekomst

 

Veel gestelde vragen over het radiolandschap van de toekomstHet Vlaamse radiolandschap bestaat vandaag uit landelijke, ketenradio’s en lokale radio’s. De landelijke zijn publiek (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM) en commercieel (JOE fm, Qmusic en Nostalgie). De publieke radio’s zenden al digitaal uit op DAB+. Op 31 december 2017 lopen voor de andere radio’s de vergunningen af. Daarom bereidt de Vlaamse overheid de hervorming naar een digitaal radiolandschap voor. Hieronder leest u in veel gestelde vragen wat Mediaminister Sven Gatz veranderd heeft, hoe en waarom.

Wat zijn de 4 belangrijkste hervormingen van het radiolandschap?

1. We verlengen de erkenning van de landelijke commerciële radio’s (Qmusic, Joe FM en Nostalgie) met vier jaar op voorwaarde dat zij ten laatste op 1 september 2018 uitzenden op DAB+. De radiozenders van de publieke omroep (de VRT-zenders Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM) zenden sinds 17 oktober 2017 uit op DAB+.

2. We creëren een nieuwe categorie commerciële radio’s (zogenaamde Netwerkradio’s) rond stedelijke gebieden. Daarmee willen we de luisteraars een grotere keuzevrijheid aan zenders geven. Wanneer deze radio’s op termijn de overstap maken naar digitale uitzendingen, kunnen ook zij landelijk beluisterd worden. Elk van deze radio’s zal meer dan 50% van de inwoners van Vlaanderen en Brussel bereiken. Ze zullen met een gevarieerde programmatie en een verscheiden doelpubliek de luisteraar meer keuze bieden.

3. We willen de ketenvorming in het radiolandschap, die aanleiding geeft tot een verschraling van het radioaanbod, stoppen. Vandaag zijn er nog 105 verschillende écht lokale radiostations. De andere lokale radiofrequenties zijn in handen gekomen van zogenaamde ketenradio’s zonder lokale binding of programmatie.

4. We maken het lokale radiolandschap leefbaarder door 1 tot maximaal 3 radiofrequenties te bundelen in een pakket per lokale radio. Deze nieuwe lokale radio’s krijgen op die manier een groter potentieel luisterpubliek en kunnen ook meer advertentie-inkomsten aanboren. Zo maken we de lokale radio’s sterker. In het nieuwe radiolandschap zijn nu 103 lokale radiostations erkend.

Vragen over DAB+

Zal FM verdwijnen?

Niet onmiddellijk, zeker niet voor lokale radio’s. Voor landelijke radio’s, zowel de commerciële als de publieke, versnellen we de omschakeling naar digitale radio. In veel Europese landen is die omschakeling al langer bezig en verder gevorderd. Toch zullen we nog lange tijd zowel digitaal als via FM onze favoriete landelijke radio kunnen beluisteren. Over zes tot acht jaar zullen deze zenders hoofdzakelijk worden beluisterd via de kabel, het internet of via digitale zendfrequenties op DAB+. De overheid zal vooral die laatste vorm van digitale radio stimuleren.

Wat is DAB+?

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, digitale radio via de ether zeg maar. DAB komt dus op dezelfde manier gratis je radiotoestel binnen als FM. DAB+ is een sterk verbeterde versie van DAB. Voor internet (mobiel of vast) of kabelradio heb je altijd abonnementskosten bij een dienstverlener. Maar DAB+ heeft veel voordelen tegenover FM. De kwaliteit is beter. DAB+ is veel minder storingsgevoelig dan FM. En vooral: de FM-band zit vandaag vol. Via DAB+ kunnen er gemakkelijk meer radiozenders bij komen.

Van DAB naar DAB+

De VRT-radionetten en andere (kleinere) commerciële radio’s zenden al jaren uit in DAB. De commerciële landelijke radio’s (Q-music, Joe FM en Nostalgie) zonden nooit uit in DAB. DAB werd nooit een populair systeem in België, in vergelijking met andere landen in Europa. Het luisterpubliek bleef steken op ongeveer 4%.

Nu is er een verbeterd systeem beschikbaar en maakt DAB plaats voor DAB+. De Vlaamse overheid wil daarom van deze verbeterde opportuniteit gebruik maken om digitale radio te stimuleren bij de luisteraars.

De voorbereiding van die omschakeling naar DAB+ gebeurt via een stappenplan. Daarvoor wordt een specifiek traject opgestart met experten. Er wordt overlegd met de zenders, met netwerkoperator Norkring, met elektrobedrijven die DAB+-toestellen verkopen en met de autosector, om de omschakeling van FM naar DAB+ ook bij de autoradio’s te stimuleren. Ook de kwestie rond bestaande toestellen wordt mee bekeken. Daarnaast zullen ook de luisteraars aangespoord worden om de omschakeling naar DAB+ te maken. Daarvoor moeten ze een DAB+-toestel aanschaffen, maar daar zal in een verdere fase in het stappenplan nog uitgebreid, via onder andere informatiecampagnes, over gecommuniceerd worden. Het is de bedoeling dat de omroepen, de netwerkoperatoren, de industrie en de overheid de DAB+ roll-out in handen nemen. Enkel op die manier kan DAB+ een succesvol verhaal worden voor elke luisteraar. Het projectplan, dat begin 2018 vorm krijgt, moet daartoe de solide basis vormen. Dit kwam ook aan bod in de commissie Media van het Vlaams Parlement, onder andere op 19 oktober laatstleden: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1198357/verslag/1201270

De meeste mensen hebben toch al vast en mobiel internet. Waarom moeten we omschakelen naar een nieuwe technologie?

Vandaag biedt internet niet dezelfde zekerheid als DAB+. Als een radio die via een website uitzendt ineens een massale toestroom van luisteraars te verwerken krijgt, crasht de site. Mobiel internet heeft vandaag ook nog onvoldoende capaciteit om op elk moment grote radiostreams door te geven. En zoals al gezegd, voor internet of mobiel dataverkeer moet je betalen, DAB+ is gratis. Maar als je thuis gewoon radio wil luisteren via de kabel of je tablet of computer, zal je dat ook na de omschakeling naar DAB+ nog kunnen doen.

Wanneer precies gebeurt die omschakeling naar DAB+?

Er wordt gemikt op 2022. We zetten een stappenplan in werking. Tegen 2022 willen we de Vlamingen voor de helft van de tijd naar digitale radio laten luisteren via de verschillende digitale technologieën. Het is dus niet het jaar dat beslissend zal zijn, maar de opmars van het digitaal naar radio luisteren die telt: als de helft van de luisterduur digitaal is, kan volgens specialisten zo’n 80% van de bevolking via een radiotoestel in huis of in de auto naar DAB+ luisteren. In dat stappenplan zullen we overleg plegen met sleutelsectoren om de DAB+-technologie te stimuleren. Ook om de radioluisteraars naar DAB+ toe te leiden, komen er de komende jaren sensibiliseringscampagnes.

Welke sleutelsectoren zijn bij de omschakeling van belang?

De sector van de elektrohandelszaken en de autosector bijvoorbeeld. Want er wordt vandaag vooral nog in de auto naar FM geluisterd. We moeten de autoconstructeurs ertoe aanzetten om de DAB+ in de wagens in te bouwen.

Hoe krijgen we DAB+ in onze autoradio?

Om ervoor te zorgen dat iedereen op elk moment naar DAB+ kan luisteren zullen we overleggen en afspraken maken met de automobielsector. Nieuwe auto’s moeten standaard uitgerust worden met een DAB+ radio. Sommige automerken doen dit vandaag al, bij andere is het nog een optie. Voor de vervanging van FM-radio’s in het bestaande wagenpark, willen we een betaalbaar alternatief.

Waar vind ik een DAB+-toestel?

Die vind je vandaag al in een gewone elektrozaak die radio’s verkoopt. Er bestaan verschillende soorten toestellen, ook radio’s die zowel FM- als DAB+-ontvangst toelaten. Een DAB+-toestel kan je kopen voor 30 tot 50 euro. De hervorming van het radiolandschap die DAB+ met zich meebrengt, zal dus lang niet zo duur zijn voor de consument als bijvoorbeeld de omschakeling van zwartwit- naar kleurentelevisie.

Ik heb een DAB radiotoestel, is dat toestel voor de schroothoop?

De komst van DAB+ betekent dat de gewone DAB-uitzendingen zullen wegvallen. Beiden kunnen niet naast elkaar bestaan. Dat heeft te maken met capaciteit, het efficiënt gebruiken van het frequentiespectrum. Frequenties, of ze nu analoog of digitaal zijn, zijn een schaars goed. Een overheid moet hier als een goede huisvader mee omspringen. Investeren in een verouderde technologie behoort daar niet toe.

Sommige DAB-radiotoestellen kunnen ook FM en DAB+ ontvangen, anderen (helaas) niet. Indien u een DAB-radiotoestel hebt, kan u eventueel wel volgende stappen ondernemen:

- Sommige producenten vermelden louter een DAB-logo, terwijl hun toestellen in werkelijkheid ook DAB+ kunnen ontvangen.

- DAB-toestel kan soms DAB+ compatibel zijn, het behoeft een software update of de inschakeling van een adapter.

- Zie onder andere  https://www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/kan-ik-mijn-oude-dab-toestel-nog-gebruiken--/ en http://www.digitalradio.vlaanderen/faq-s/  Sommige toestellen zullen zelfs vragen om de lijst met beschikbare radiostations te vernieuwen. U moet dus uw toestel herprogrammeren: zet het terug op fabrieksinstellingen en stel de digitale DAB+ radio in. Druk op 'auto scan' om alle DAB+ radiostations in je regio op te slaan.

- Tot slot, DAB-toestellen kunnen vaak ook FM ontvangen, waardoor u uw toestel nog een hele poos kan blijven gebruiken. De switch-off komt er ten vroegste pas in 2022, als de digitale luisterduur voldoende toeneemt (zie onder).

We gaan ook met de winkels, de retailsector samen zitten om afspraken rond toestellen te maken. Dit komt aan bod in het projectplan.

De boodschap  is dus om niet meteen uw toestel van de hand te doen, maar als u toch de keuze maakt voor een nieuwe radio is de keuze voor een DAB+ radio dé keuze van de toekomst. DAB+ is in Europa de standaardnorm als opvolger van FM. Er is een programma dat vanuit Europa wordt aangestuurd.

Vroeger was een DAB toestel ook duur, nu kan je een DAB+ toestel vinden vanaf zo’n 30 euro. De hervorming van het radiolandschap die DAB+ met zich meebrengt, zal dus lang niet zo duur zijn voor de consument als bijvoorbeeld de omschakeling van zwartwit- naar kleurentelevisie.

Zullen alle radiozenders wel op DAB+ te beluisteren zijn?

Ook de radiozenders, behalve de lokale, moeten zich voorbereiden. De vergunningen voor de landelijke commerciële zenders werden verlengd met vier jaar op voorwaarde dat ze die omschakeling naar DAB+ voorbereiden en uitvoeren. De private landelijke zenders (JOE fm, Qmusic en Nostalgie) moeten ten laatste vanaf 1 september 2018 op DAB+ uitzenden. Voor Qmusic en JOE is dat inmiddels reeds het geval.

De publieke zenders van de VRT (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM) zenden ook al digitaal uit op DAB+.

Zullen er dankzij die DAB+-technologie dan meer Vlaamse zenders bijkomen?

Dat is de bedoeling. 

Vragen over de nieuwe commerciële radio’s met stedelijke dekking/netwerkradio’s

Hoe zien de commerciële netwerkradio’s er meer precies uit ?

We roepen deze nieuwe categorie radio’s in het leven om ons radiolandschap sterker en meer divers te maken, zo snel mogelijk, dus al vóór de omschakeling naar DAB+.  Via de FM-band krijgen vier nieuwe doelgroepradio’s een voornamelijk stedelijke dekking van meer dan de helft van het luisterbereik in Vlaanderen. Als ze mee omschakelen naar DAB+, krijgen ze per definitie een landelijke dekking. De nieuwe commerciële radiozenders dienen op een professionele wijze te functioneren en moeten reeds verworven media-ervaring voorleggen. Met hun programmatie spitsen ze zich toe op welomschreven profielen: een zender met Vlaamse en Nederlandstalige muziek bijvoorbeeld,  een nieuws- en informatiezender en genre- of themaradio. Ze krijgen een erkenning voor negen jaar.

Welke nieuwe commerciële radiozenders komen er dan concreet bij?

- S-Radio (SBS Media) wordt een zender voor een algemeen publiek. Deze zender zal 24 uur per dag, zeven dagen op zeven uitzenden. Muziek wordt afgewisseld met nieuws, informatie en entertainment. S-Radio wil sterk inzetten op interactiviteit met de luisteraars en zal een ruim aanbod van allerlei muzikale genres uitzenden.

- VBRO (Vrije Brugse Radio Omroep) zal zich onderscheiden als een radio met een Nederlandstalig en Vlaams profiel. VBRO heeft de ambitie om Vlaamse artiesten en in het bijzonder Vlaamse populaire muziek een volwaardige plaats te bezorgen in het muzikale cultuurlandschap. De zender brengt ook programma’s met aandacht voor: (straat)theater, kunst, musical, cabaret, stand-up-comedy, film, literatuur, … VBRO wil dicht bij de luisteraars staan en initiatieven nemen gericht op gemeenschapsvorming.

- HIT! (CFM) wordt een zender die zich richt naar een voornamelijk vrouwelijk publiek. Vrouwelijke rolmodellen zullen bij HIT! sterk aan bod komen. De zender richt zich op de leefwereld en interesses van actieve (stedelijke) vrouwen en hun gezinnen. HIT! zal samenwerken met magazines als Flair.

- Stadsradio Vlaanderen (BG-Consulting) wil de brug slaan tussen de lokale radio en de landelijke. Een eigen nieuwsdienst zal sterk inzetten op lokale invalshoeken in het ontvangstgebied, met bijvoorbeeld niet alleen algemene journaals maar ook elk uur provinciaal en stedelijk nieuws. De zender wil zich ook laten opmerken met live-uitzendingen en als organisator van evenementen.

Deze vier erkende commerciële radio’s dienen een vergunning aan te vragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) om in 2018 te mogen uitzenden.

Hoe is de procedure verlopen voor de selectie van de nieuwe commerciële zenders met voornamelijk stedelijke dekking?

Tussen 16 mei 2017 en 14 juni 2017 konden kandidaat-netwerkradio’s een dossier indienen om een erkenning te bekomen. Elke kandidaat-radio maakte evenveel kans op een erkenning voor het gekozen frequentiepakket.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) beoordeelde de kandidaten op basis van de diverse kwalificatiecriteria zoals vermeld in het procedurebesluit: invulling format, media-ervaring, financieel plan, businessplan, technisch plan en een specifieke bepaling volgens de volgende types van netwerkprofielen: generalistisch (pakket 1), Vlaams/Nederlandstalig (pakket 2) en andere (pakket 3 en 4). Het procedurebesluit regelde ook het gewicht dat aan elk van de te toetsen criteria werd toegekend.

De 4 erkende netwerkradio-omroeporganisaties zijn diegenen die na beoordeling door het Departement CJM aan de hand van de aanvullende kwalificatiecriteria uit het procedurebesluit de hoogste score behaalden voor het frequentiepakket waarvoor zij een aanvraag hadden ingediend.

De jury bestond uit 6 personen. Het zijn mensen die zowel via interne mobiliteit als extern door het departement aangeworven werden in het voorjaar. Ze werden gerekruteerd op basis van een specifiek functieprofiel voor deze erkenningsronde. Zo werd tijdens de selectie bijvoorbeeld ook gekeken naar affiniteit met de aanvullende kwalificatiecriteria zoals die in het besluit en het decreet waren ingeschreven.

Hoeveel kandidaat-netwerkradio’s dienden een erkenningsdossier in?

In totaal waren er 10 kandidaten, die indienden voor 14 kandidaturen.

Zie: https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/ontvankelijk_netwerkradio-omroeperganisatie.pdf

Wie maakte deel uit van de jury? Op welke manier werden de dossiers beoordeeld?

De jury bestond uit de dossierbehandelaars van het Departement CJM.

Het procedurebesluit en het bijhorende verslag aan de Vlaamse regering hebben de wijze bepaald waarop de dossierbehandelaars van het Departement CJM de dossiers inhoudelijk en kwalitatief toetsten.

Elk criterium werd door de dossierbehandelaars de voorbije maanden vooraf onderzocht. De score volgt uit het gewicht zoals in de artikelen van het besluit werd vastgelegd.

De gevolgde werkwijze kan worden opgedeeld in twee fases. In een eerste fase wordt elk dossier in detail gelezen, bestudeerd en definitief beoordeeld in een eindbeoordeling. In een tweede fase wordt die gemotiveerde eindbeoordeling gedetailleerd gelezen door een controleur. De controleur zorgt er in een tweede fase voor dat er geen interpretatieverschillen zijn in de strengheid van de score en de motivering.

De werkwijze voor de beoordeling wordt uitvoerig beschreven in een document dat als bijlage werd toegevoegd aan het erkenningsbesluit en te raadplegen is via: https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen

Waarom worden de namen van de juryleden niet vrijgegeven?

De identiteit van de dossierbeoordelaars in procedures zoals die over de aanvragen tot een erkenning als netwerkradio dient door de overheid niet bekend te worden gemaakt. Hierover werd aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de Privacycommissie) een advies gevraagd. Dat advies stipuleert dat beoordelingen van zulke dossiers onder de toepassing van het openbaarheidsdecreet vallen maar dat de persoonsgegevens van de beoordelaars en de gegevens waaruit hun identiteit kan worden afgeleid, dienen te worden verwijderd.  

Wat met de radio’s zoals TOPradio die geen erkenning meer krijgen? Kunnen die straks niet meer beluisterd worden?

Kandidaat netwerkradio’s die geen FM-erkenning hebben gekregen, kunnen zelf beslissen of ze voor een digitale radio (online en/of DAB+) kiezen. Met andere woorden, het komt aan de radiozenders zelf toe of ze hun project digitaal uitzenden. TOPradio zendt op dit moment al digitaal uit.

Waarom kunnen de nieuwe commerciële radiozenders niet over heel Vlaanderen worden beluisterd?

Het Vlaamse radiolandschap bestaat vandaag uit landelijke zenders, ketenradio’s en lokale radio’s. De landelijke radio’s zijn de publieke zenders van de VRT (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM) en de commerciële (Joe FM, Qmusic en Nostalgie). Allemaal zenden ze uit via de FM-band. Die zit vandaag (over)vol en biedt amper plaats voor nieuwe spelers. Een extra landelijke FM-zender is niet mogelijk. Dat was ook de conclusie van een uitvoerig onderzoek door het Departement CJM en de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) in 2016.

FM frequenties zijn een schaars goed. Op 31 december 2017 lopen de erkenningen voor de lokale radio’s af. We hebben van dit scharniermoment gebruik gemaakt om het landschap te hervormen en vanaf 2018 al meer keuze aan zenders mogelijk te maken.

Verregaande ketenvorming heeft tot een verschraling van het lokale aanbod geleid. Vandaag zijn er nog 105 verschillende écht lokale radiostations. Het nieuwe frequentieplan voorziet in maximaal 124 lokale radiostations. Er is dus plaats voor meer lokale radiozenders. Daarnaast werden met de overige lokale frequenties 4 pakketten samengesteld voor de nieuwe commerciële radio’s. Met het creëren van deze zenders rond stedelijke gebieden verhogen we nu al de diversiteit in het radiolandschap. Elk van deze radio’s zal meer dan 50% van de inwoners van Vlaanderen en Brussel bereiken.

Ze kunnen nu zelf al beslissen om ook over te schakelen naar digitale radio (online en/of DAB+),  die steeds meer beluisterd wordt in heel Vlaanderen.

Via digitale radio kunnen er op termijn ook makkelijk nog meer radiozenders bij komen.

TOPradio heeft als ketenradio al een lange ervaring. Hoe kan het dat deze leefbare ketenradio géén erkenning kreeg als nieuwe commerciële radiozender?

Minister Sven Gatz heeft  begrip voor de ontgoocheling.  Alle ketenradio’s hebben een faire kans gekregen, maar het was duidelijk dat niet iedereen er in de nieuwe ronde kon bij zijn.

De redenen waarom een bepaald station niet bij de vier uitverkorenen is, zijn alleen te vinden in de kwaliteit van het aanvraagdossier en de beoordeling ervan door het Departement CJM. De beoordeling en scores op de criteria zijn weer te vinden in een motivering per netwerk:  https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen

Iedereen heeft dus een eerlijke kans gekregen en het is normaal dat een radiolandschap op middellange termijn evolueert en verandert.

Waarom erkenning naar Topradio?

De Raad van State oordeelt dat de erkenning berust op onjuiste feitelijke gegevens en schorst de beslissing van de erkenning van Hit! via haar arrest van 22 februari 2018. Op basis van het arrest van de Raad van State kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dossier van Hit! op een fundamenteel element niet klopt. Een solide samenwerking met Flair ontbreekt, wat toch essentieel was gezien er in het dossier sprake is van ‘structurele overeenkomst’ en de baseline “RADIOMETFLAIR” van Hit! veelvuldig voorkomt. Volgens het beginsel “fraus omnia corrumpit” (bedrog doorbreekt alles) kan het dossier niet langer redelijkerwijze beoordeeld worden. Het wordt bijgevolg geweerd uit de beoordeling van de kandidaten voor pakket 3. De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV Topradio. Op 9 maart 2018 werd bijgevolg de erkenning verleend aan Topradio.

Vragenover de lokale radio

Blijven de lokale radio’s op FM?

De lokale radio’s blijven de komende jaren via FM uitzenden. We maken van de vernieuwing van de erkenningen gebruik  om sterkere lokale radio’s tot stand te brengen en een meer divers palet van landelijke private radio’s. Daarom hebben we beslist nog vier commerciële radio’s toe te laten, die zich tussen de landelijke en de lokale situeren. Het zijn  commerciële netwerkradio’s met een voornamelijk stedelijke dekking en een bereik van ongeveer de helft van de bevolking. Zij zullen eerst via FM uitzenden. Nadien kunnen ze, bij de omschakeling naar DAB+, mee met de andere landelijke radio’s digitaal uitzenden. Dat levert hen op dat ogenblik een volledig landelijke dekking op. De huidige ketenradio’s verdwijnen.

Op welke manier worden de lokale radio’s worden versterkt?

Lokale radio’s hebben een belangrijke verbindende rol in het gemeenschapsleven. Lokale radio’s behouden hun lokale verankering, maar die hoeft niet langer beperkt te blijven tot één gemeente. Ook in de centrumsteden is de aanwezigheid van lokale radio belangrijk, daarom voorziet het nieuwe frequentieplan minstens 2 lokale radio’s per centrumstad.

Daarnaast is een eigen invulling van het omroepprogramma mogelijk waardoor lokale radio’s meer inhoudelijke vrijheid hebben. Met de verbindende opdracht en met de mogelijkheid om te kiezen voor een specifiek profiel of een specifieke thematische invulling, kan een lokale zender ook kiezen voor een niet-commercieel profiel of sterker inzetten op informatie, cultuur, educatie of burgerparticipatie.

Dankzij het toewijzen van (maximaal 2) pakketten van 1 tot 3 frequenties hebben lokale radio’s meer zendcomfort, potentieel meer luisteraars en meer reclame-inkomsten.

Hoe ziet het nieuwe lokale radiolandschap eruit?

In totaal waren er 123 frequentiepakketten te erkennen. Voor13 pakketten waren er geen kandidaten. Eerder werden door de minister reeds 35 lokale radio’s erkend - in juli. Voor de beslissing van 1 december 2017 waren er dus nog 75 frequentiepakketten  die toebedeeld konden worden. Er worden nu 68 pakketten toegekend (1 december 2017)

Waarom werden sommige frequentiepakketten niet toegewezen? Wat zal er gebeuren met de niet gebruikte frequenties? 

13 pakketten werden niet toegewezen omdat er geen kandidaat voor heeft ingediend. Een 2e ronde voor deze frequenties behoort tot de mogelijkheden.

1 pakket wordt niet erkend omdat de betreffende kandidaat reeds 2 andere erkenningen met een hogere voorkeur heeft verworven.

6 pakketten kregen geen erkenning omdat de aanvrager gedurende het beoordelingsproces én na ontvangst van de ontvankelijkheidsmelding wijzigingen heeft doorgevoerd aan zijn rechtspersoon. Er werd dan ook beslist geen erkenning toe te wijzen omdat  die de aanpassingen in het dossier onduidelijkheden met zich meebrachten In de loop van 2018 zullen deze pakketten via een nieuwe oproep in de markt worden gezet. 

Meer informatie kunt u weervinden op de website van het Departement CJM:  https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen

Aantal lokale zenders per provincie?

- 22 erkenningen voor frequentiepakketten ingedeeld in de provincie Antwerpen;

- 1 erkenning voor een frequentiepakket in Brussel (naast Bruzz);

- 19 erkenningen voor frequentiepakketten ingedeeld in de provincie Limburg;

- 26 erkenningen voor frequentiepakketten ingedeeld in de provincie Oost-Vlaanderen;

- 14 erkenningen voor frequentiepakketten ingedeeld in de provincie Vlaams-Brabant;

- 21 erkenningen voor frequentiepakketten ingedeeld in de provincie West-Vlaanderen.

Zullen erkende lokale radio’s tijdig kunnen uitzenden? Is er een transitieperiode voorzien? Moeten de bestaande lokale radio’s die niet erkend werden of die geen aanvraag tot erkenning voor deze ronde hadden ingediend, vanaf 1 januari hun uitzendingen stopzetten?

Zoals het voorzien is in de regelgeving lopen de erkenningen af op 31 december 2017. De nieuwe erkenningsperiode voor lokale en netwerkradio’s start vanaf 1 januari 2018. Uitzendingen kunnen pas gebeuren na het bekomen van een zendvergunning door de VRM. Om uit te zenden krijgen de erkende radio’s een jaar de tijd.

Dat is nodig om nieuwe radio’s de nodige tijd te geven om hun project inhoudelijk en technisch uit te rollen. De erkenningen van de huidige radiostations verlopen namelijk pas op 31 december 2017. Ze hebben het recht uit te zenden tot en met die dag.  Daarnaast moet ook alle frequentiecapaciteit die via de nieuwe erkenning wordt verkregen, worden gebruikt.

De voorziene tijd om uit te zenden is eveneens nodig voor bestaande zenders die een erkenning voor een nieuws pakket verworven hebben. .

De termijn van één jaar werd ten opzichte van de vorige erkenningsronde verlengd (toen 9 maanden). De overheid legt geen verplichting op om uit te zenden vanaf de dag dat de nieuwe erkenning ingaat.

Erkende radio’s hebben vanaf 1 januari 2018 een jaar de tijd om uit te zenden, dat is voorzien in het mediadecreet (artikel 134).

Deze data en voorwaarden zijn voor de lancering van de oproep gekend. Wanneer een kandidaat lokale radio contractuele engagementen wenst aan te gaan, dient er vanuit het rechtszekerheidsprincipe rekening gehouden te worden met deze voorwaarden.

Wat als ze toch blijven uitzenden?

Net zoals in de grote erkenningsronde van 2004, zal nagegaan worden welke radio’s zonder nieuwe erkenning en zendvergunning blijven uitzenden. De VRM zal de nodige communicatie voeren, dergelijk zendgedrag wordt niet toegestaan. Indien een radio toch verder blijft uitzenden, kan de bevoegde instantie, namelijk het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) optreden.

Op basis van welke criteria werden de lokale zenders beoordeeld?

De criteria zoals vermeld in het procedurebesluit.

- Invulling programma-aanbod en zendschema (55%): format, inhoud, mix en diversiteit, concrete invulling van het programma-aanbod voor informatie en journaals uit het eigen verzorgingsgebied

- Financieel plan (30%): geprojecteerde balansen, herkomst financiële middelen

- Technische zendinfrastructuur (15%): voorziene uitrusting, infrastructuur, transmissie, vestiging en uitbouw van het zenderpark en uitrol investeringen

- Meer details hierover in bijlage 1 bij de MB’s, dat te consulteren is via https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen

Wie heeft de dossiers van de lokale zenders beoordeeld?  

Zie antwoord netwerkradio’s

Zijn de beoordelaars dezelfde als voor de commerciële netwerkradio’s?

Ja. Zie antwoord netwerkradio’s

Verschilt het beoordelingssysteem voor de lokale radio’s met het beoordelingssysteem van de netwerkradio’s?

Procedureel is het dezelfde aanpak. Er is een verschil in de aanvullende kwalificatiecriteria en het bijhorende gewicht van de criteria, zoals ook beschreven in het procedurebesluit.

Waarom werden de zendvergunningen niet verlengd /uitgesteld tot er een uitspraak van de Raad van State geformuleerd wordt?

1 januari 2018 is steeds als aanvangsdatum in elk onderdeel van de procedure vooropgesteld. Er zijn ondertussen 35 erkenningen gebeurd van lokale radio’s (14 juli 2017), waarvan het grootste deel reeds over een zendvergunning beschikt. Er zijn eveneens de 4 erkenningen van netwerkradio’s (15 september 2017). In de besluiten werd 1 januari 2018 opgenomen als startdatum. Ingrijpen in een lopende procedure kan niet.

Waarom krijgt Bruzz haar frequentie rechtstreeks toegewezen?

Omwille van de specifieke situatie in het tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad, voorziet het mediadecreet in een toewijzing van deze frequentie aan Bruzz, die zich richt op de Nederlandstalige Brusselaars. Het mediadecreet voorziet de basis voor deze toewijzing.