Q&A: Schorsing Raad van State Frequentieplan 

 

 1. Moeten alle zenders nu uit de ether verdwijnen?

  Neen. De vernietiging van het frequentieplan heeft niet voor gevolg dat de erkende en vergunde radio’s hun uitzendingen meteen moeten staken. De huidig erkende en vergunde radio’s kunnen gebruik blijven maken van de toegekende zendmogelijkheden, in afwachting van de goedkeuring van een herstelbesluit waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de Raad van State.
   

 2. Waarom vernietigt Raad van State het nieuwe frequentieplan?

  Het nieuwe frequentieplan dat door de Vlaamse regering op 21 april 2017 werd goedgekeurd, werd samengesteld uit de frequenties zoals vervat in de vorige frequentieplannen van 1 september 2006 en 21 december 2012. Het gaat om 356 frequenties.

  Er bestaan echter 26 frequenties die niet vervat zijn in het frequentieplan van 21 april 2017 en evenmin in het frequentieplan van resp. 2006 en 2012. Ze maken onderdeel uit van de onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord met de andere gemeenschappen en de federale overheid waartoe het Grondwettelijk Hof in 2011 de overheden had verplicht. Na een intensief onderhandelingstraject tijdens de afgelopen jaren, werd op 20 juli 2018 het  samenwerkingsakkoord door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Ook de andere gemeenschapsregeringen en de federale regering gaven hun goedkeuring aan het akkoord. Het parlementaire proces volgt binnenkort.

  De opstelling van het frequentieplan wordt voorafgegaan door een openbare consultatieronde met de frequenties uit het plan. De Raad van State is van mening dat, in tegenstelling tot de frequentieplannen van 2006 en 2012, de 26 frequenties deel hadden moeten uitmaken van de openbare consultatie van het frequentieplan van 2017 en vernietigt daarom het frequentieplan.
   

 3. Wie heeft het beroep tot vernietiging ingesteld?

   

  - de VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING

  - de BVBA LIMAGO

  - de VZW RADIO BROUWER

  - de VZW RADIO SINT-JOB

  - de BVBA AIRTIME

  - de VZW ORADIO

 4. Waarom werden de 26 frequenties niet in het nieuwe frequentieplan opgenomen?

  Zoals hierboven beschreven maken de frequenties onderdeel uit van de onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord met de andere gemeenschappen en de federale overheid. Ze werden aldus niet opgenomen in de openbare consultatieronde en het frequentieplan.
   

 5. Wat zijn de gevolgen?
  1. Kunnen de radiozenders die een vergunning en erkenning hebben gekregen blijven uitzenden?

   Ja, cfr vraag 1.
    

  2. Moet de procedure opnieuw gevoerd worden?
   Neen. We werken momenteel aan een herstelbesluit om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State.

    

    

   Er komt daarnaast een publieke consultatieronde inclusief de 26 frequenties.

   Deze zijn heel divers van aard. Het gaat dan over frequenties met lage en dus onbruikbare wattages, frequenties die gebruikt worden voor tijdelijke uitzendingen en frequenties die gebruikt worden voor militaire doeleinden. Sommigen kennen een ongunstige ligging, bijvoorbeeld in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Andere storen dan wederom te veel radiozenders in de nabijheid.

   Zeker niet alle 26 frequenties zijn bruikbaar. De 26 frequenties worden thans op hun opportuniteit geëvalueerd. Het zal allicht gaan over een beperkt aantal frequenties die toegevoegd zullen worden.
    

  3. Indien de erkenningsprocedure opnieuw moet gevoerd worden, hoe lang duurt dit dan?

   De procedure van de erkenningen moet niet opnieuw gevoerd worden. Wel moet de publieke consultatieronde inclusief de 26 frequenties opnieuw gebeuren.
    

 6. Had dit arrest niet kunnen vermeden worden?

  In het verleden, met name in de frequentieplannen van 2006 en 2012, werden de 26 frequenties evenmin opgenomen.
  De Vlaamse overheid heeft op die basis te goeder trouw gehandeld.
   

 7. Wat gaat er nu gebeuren ?

Cfr. Vraag 5.b.
De Vlaamse overheid zal een herstelbesluit opmaken dat tegemoetkomt aan het arrest van de Raad van State.